Hem

MORBI SEM

Välkommen till Aremco

 

Vi är ett svenskt konsultföretag som arbetar med förändringsprocesser i organisationer, företag och institutioner.

 

Företaget har specialiserat sig på att stödja styrelser och ledningsgrupper i det strategiska arbetet och leder oftast processer för att utveckla organisationens verksamhet och affär.

 

Aremco arbetar huvudsakligen i följande områden :

• Affärsplanering

• Verksamhetsutveckling

• Rekrytering av styrelseledamöter och chefer

• Kommunikationsplanering

• Ledarstöd

• Coaching av styrelser och ledningsgrupper

• Processtöd och facilitering av grupper och teams

• Moderator; storgrupper, konferenser mm

 

Vi arbetar i nationella och internationella nätverk i syfte att erbjuda den rätta kompetensen till uppdragsgivaren.