Kunder

MORBI SEM

Kunder

• ABK

• Båstads Kommun

• Burlövs Kommun

• Coompanion

• Flyinge

• Gosh, reklam & promotion

• HSB

• Helsningborgs Skolor

• HS Konsult

• Inlandsinnovation

• LRF

• LRF Konsult

• Oskarshams Kärnkraftverk

• Regeringskansliet

• Region Skåne

• Region Service

• SAMTRANS

• SAS

• Scandic Hotels

• SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

• Skogs-och Lantarbetsgivareförbundet

 

• Smålandslogistik

• Svensk Hästnäring

• Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

• Sveriges Åkeriföretag

• Sveriges Djurbönder

• Sweden Green Building Council

• Swedish Meats

• Texas Onshore, olja & gas

• Tillväxtverket

• Travronden

• Varbergs Elkraft

• Öresundskraft

• Inlandsbanan

• Sveriges Tågoperatörer

• Norrlandsfonden

• Vuxenskolan

• Håbo Kommun

• Sveriges Fastighetsägareförbund