Metoder

Affärssplanering

 

• Blueprint for Performances – ett program för att arbeta med målstyrning

• LOTS – metodik. Ett verktyg för ledare som planerar sin verksamhet

 

 

Verksamhetsutveckling

 

Verktyg för organisationsanalys

• Analys av olika tillstånd i organisationen

• Scenarieplanering

• Identifiering av företagets mognad

• Design av utvecklingsprogram

 

Kommunikationsplanering

 

Kommunikation som strategiskt styrmedel

• Process för kommunikationsplanering

 

Ledarstöd

 

Ledaren som invivid.

• Ledaren i teamet

• Ledaren i företaget

 

Den strategiska processen